Blog

blog_banner.jpg

Serious gaming: meer dan een spelletje

Vulcanus Serious Gaming

Games en simulaties zijn leuk en inspirerend. Het zijn bovendien effectieve en veilige manieren van leren. Waar bij simulaties een zo getrouw mogelijke nabootsing van de werkelijkheid centraal staat, is bij gaming het competitieve element belangrijk. 'Serious gaming' biedt het beste van deze twee werelden: je haalt mensen uit hun vertrouwde omgeving door ze in een andere rol en context te plaatsen.

Medewerkers van een woningcorporatie mochten dit in het kader van een lopend verbetertraject tijdens het spelen van Vulcanus aan den lijve ondervinden. P5COM zet deze serious game geregeld in als bewustwordingsinstrument.

Unieke leerervaring 

Het doel van de game is het op een speelse manier ontwikkelen van vaardigheden om het verschil bij de klant te kunnen maken. Klantgericht denken, resultaatgericht handelen en je echt verdiepen in de ander staan hierbij centraal.

Lees meer: Serious gaming: meer dan een spelletje

De Magie van Matroesjka en Integraal Capaciteitsmanagement

De Magie van Matroesjka en Integraal Capaciteitsmanagement

Tijdens de wereldtentoonstelling van 1900 kreeg Mevrouw Mamadova de bronzen medaille voor haar Matroesjka poppen, het nieuwe speelgoed. De kleinste pop is compact, de in grootte daaropvolgende, verder volledig identieke poppen, zijn hol en passen als uienschillen precies in elkaar.

De buitenste pop beschermt alle kleinere poppen. Bovendien zijn alle poppen op identieke wijze beschilderd om aan te geven dat elke pop onderdeel is van het grotere geheel. Want een enkele pop is minder interessant, een cheerleader effect.

Lees meer: De Magie van Matroesjka en Integraal Capaciteitsmanagement

Procesoptimalisatie in de 'Hel van Moria'

lesbos2 intro

Al maanden lang arriveren dagelijks tussen de 3000 en de 6000 vluchtelingen met rubberbootjes vanuit Turkije, waaronder vanochtend één op honderd meter van mijn hotel. Met hen komen ook de berichten over onfortuinlijke vluchtelingen die de overtocht niet levend hebben volbracht en die aanspoelen op de kust van Lesbos, overigens ook op diezelfde honderd meter afstand.

Dit is het tweede blog uit de serie over de hotspot Lesbos. Deel één vind je hier.

Zondag 1 november 2015. Inmiddels zit ik alweer anderhalve week op het Griekse Lesbos, waar een zeer bijzondere situatie gaande is. Dit is wat je noemt een understatement. De aantallen levende en niet-overlevende vluchtelingen verschillen per dag. Ze lijken erg afhankelijk van externe factoren zoals hoe wild de zee is en de windrichting. Eén ding is in ieder geval vanaf dag één al duidelijk. De diverse instanties op Lesbos hebben de situatie absoluut niet onder controle. Dit is pijnlijk duidelijk in vluchtelingenkamp Moria, mijn werkplek gedurende dit project.

Lees meer: Procesoptimalisatie in de 'Hel van Moria'

Verbinden kan de zorg leren van carnaval

Verbinden kan de zorg leren van carnaval

De ziekenhuisorganisatie en het medisch specialistisch bedrijf (MSB) kunnen nog veel leren van carnaval. Namelijk in verbinding, samenwerking en samenhang met plezier werken aan een gezamenlijk doel.

Dat is nodig, want de invoering van het medisch specialistisch bedrijf heeft tot nu toe maar weinig positieve invloed gehad op de patiëntzorg, weet ik uit publicaties en gesprekken die ik met talrijke bestuurders heb gevoerd.

Lees meer: Verbinden kan de zorg leren van carnaval

One drop can make a difference

lesbos frontex header3

P5COM helpt bij procesoptimalisatie vluchtelingen op Hotspot Lesbos

Woensdag 21 oktober 2015, 10:27 uur. Op het moment van schrijven zit ik op Zaventem Airport Brussel, met nog een relatief lange reisdag voor de boeg richting hotspot Moria, het registratiepunt voor vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos.

Mijn reisdag valt in het niet bij de enorme reis die de tienduizenden vluchtelingen die Lesbos wekelijks bereiken, ondernemen om hun door oorlog verscheurde thuisland te verlaten in de hoop op een betere toekomst in Europa voor zichzelf en hun familie. In een drieluik van blogs bericht ik de komende twee weken over mijn ervaringen rond het project dat ik namens P5COM op Lesbos ga uitvoeren.

Lees meer: One drop can make a difference

Weer een Ronde Tafel, tuurlijk!

Weer een Ronde Tafel, tuurlijk!

 

Sinds kort werk ik bij P5COM, P5 voor onze kernwaarden en COM is company, leerde ik. Elk zichzelf respecterend implementatie bureau organiseert bestuurdersbijeenkomsten. Zo ook P5COM, een Ronde Tafel.

Nu dacht ik, wellicht vanuit misplaatste arrogantie, al alles op dit gebied te hebben meegemaakt en niet meer te verrassen ben. Niets bleek minder waar. Een verhaal over professionaliteit, rare zaken en die bekende kikker.

Lees meer: Weer een Ronde Tafel, tuurlijk!

Kwaliteit in de zorg: Missie geslaagd?

patient holding hands 600x266

Prijs, product en concurrentie zijn trefwoorden die te maken hebben met marktwerking in de zorg. Maar het belangrijkste kenmerk van goede zorg is de kwaliteit.

Bijna tien jaar geleden werd de Zorgverzekeringswet ingevoerd. De Zorgverzekeringswet gaat uit van gereguleerde marktwerking. Tegelijkertijd kregen de burgers keuzevrijheid. Is de kwaliteit van zorg sindsdien beter geworden?

Lees meer: Kwaliteit in de zorg: Missie geslaagd?

De poepbank

Lepel-Siroop web

In mijn jeugd leerde ik musiceren. Mijn blokfluitleraar was de heer Bax, een lange, kalende en magere man in pak met stropdas, streng en gericht op één doel: mij foutloos 'Greensleeves to a ground' laten spelen. Toen dit een heilloze missie bleek, nam hij zich voor mij dan maar in de praktische zaken van het leven te scholen.

Zo leerde ik dat men in Frankrijk Frans spreekt, een gymnasium geen gymzaal is en dat ik geen auto zal rijden omdat alle benzine op is. En mijn eerste medische colleges: je sterft door een longontsteking, reuma is een vreselijke ziekte en je slaapt met open raam tegen te hoge lichaamstemperatuur.

Lees meer: De poepbank

Klantvriendelijkheid start met goede rapportage

In het moderne zorgland klagen medewerkers steen en been over de hoeveelheid verplichte rapportages. Uiteraard kan het soms minder, maar een goede rapportage is nou net een van de dingen waarmee een zorginstelling het verschil kan maken. En de crux zit hem daarbij in één voorwaarde: schrijf het voor je klant! Die zal het enorm waarderen.

Hoe het nu gaat 

"Ik ben alleen nog maar bezig met dingen opschrijven in plaats van zorg geven aan de cliënt." Hoort u dat ook om u heen? U bent waarschijnlijk niet de enige. De laatste jaren uiten zorgmedewerkers veel kritiek over een teveel aan rapportages en registraties in de zorg. Soms zeker terecht, want veel partijen vragen informatie aan zorginstellingen. Als adviseur in de zorgsector hoorde ik iemand zeggen: "Ik ben geen zorgverlener geworden om overdrachten te schrijven". Dit gaat mij te ver; dan heb je nog niet begrepen wat ook de waarde van een goede rapportage voor de klant kan zijn. Bekijk het maar eens vanuit de klant en zijn omgeving zoals ouders en vrienden.

Lees meer: Klantvriendelijkheid start met goede rapportage

Hoe nu verder op Lesbos?

Hoe nu verder op Lesbos

Athene Airport, zaterdag 5 december, 08:30 uur. In de afgelopen periode heb ik twee weken op Lesbos doorgebracht om het proces rond de identificatie en registratie van vluchtelingen te analyseren. Hoe nu verder? Van harde praktijk naar politiek begrip over de vluchtelingenstroom op Lesbos.

Dit is het derde blog uit de serie over de hotspot Lesbos. Deel één en deel twee verschenen eerder. 

We zijn nu drie presentaties verder na de bijzondere analyse-opdracht voor Frontex op Lesbos; bijzonder op meerdere vlakken. In professioneel opzicht vanwege de unieke internationale context met een zeer actueel en internationaal geprioriteerd onderwerp. Voor Griekenland blijft de noodzaak onverminderd bestaan om de vluchtelingstroom beter te reguleren. Dat blijkt wel uit het feit dat de EU al dreigt om Griekenland uit Schengen te zetten als de situatie niet snel verbetert.

Lees meer: Hoe nu verder op Lesbos?

Kwaliteit is de kers op de taart

Laatst liep ik door mijn wijk en zag ik een sticker van een niet nader te noemen politieke partij op een lantaarnpaal: 'Handen af van de zorg'. In mijn gedachten kwam, terecht of niet, direct de uitspraak 'meer handen aan het bed' op. Meer mensen op de werkvloer betekent in ieder geval ook meer tijd. Maar ook meer kwaliteit, zoals weleens geredeneerd wordt? Dat is en blijft een mooi argument, maar het gaat in de praktijk niet altijd op.

Vreemde ogen dwingen

Hoe kom ik hier zo op? Ik liep een dag mee bij een ggz-kliniek. En dan zie je veel interessante zaken. Zo komt binnenkort de inspectie waarschijnlijk langs, voor een controle op medicatieveiligheid. Ter voorbereiding zijn daarom interne audits gedaan. Wat bleek? De medicatieruimten voldoen niet aan de kwaliteitsnormen.

Lees meer: Kwaliteit is de kers op de taart