Dienstverlening

foto_6.jpg

P5COM begeleidt en ondersteunt organisaties uit industrie, dienstverlening en gezondheidszorg in het verbeteren van hun operationele prestaties door projecten, programma’s en interim opdrachten met focus op bedrijfsprocessen en mensen. In processen bundelt en benut een organisatie de kennis en kunde van haar medewerkers teneinde de gewenste organisatiedoelen te bereiken. De resultaten die P5COM met haar opdrachtgevers overeenkomt zijn meetbaar, substantieel en in de organisatie verankerd.

De 5 P’s van performance, processen, people, projecten en programma's vormen de kern van onze dienstverlening. Deze loopt van een gerichte optimalisatie van processen (performance recovery) tot en met de (her-)inrichting van processen (strategie implementatie). Het verbeteren en implementeren van procesbesturing hoort hier vanzelfsprekend bij. Projecten en programma’s zijn werkvormen die zich door de intensiteit van de kennisoverdracht onderscheiden. Kennisoverdracht van P5COM aan een organisatie is een cruciaal onderdeel van elke opdracht. Bij projecten worden medewerkers in het kader van een afgebakende opdracht opgeleid. Bij programma’s zorgt P5COM voor een dusdanig intensieve kennisoverdracht dat de organisatie na afloop van de opdracht in staat is om soortgelijke verbeterprojecten met minimaal dezelfde resultaten zelfstandig, zonder externe hulp, uit te voeren. “People” zijn de succesfactor van elke opdracht. Deze derde P staat dan ook symbolisch als bindende factor tussen de andere P’s.

Als additionele dienst heeft P5COM interim management geïntroduceerd. Onze interim managers hebben veel ervaring in proces- en projectmanagement in uiteenlopende situaties, hebben gevoel voor mensen en hun behoeftes in veranderende omgevingen en voldoen allen aan de kernwaarden van P5COM. Hierdoor bereiken onze interim managers binnen een korte periode de gewenste resultaten voor onze opdrachtgevers en worden ze vaak teruggevraagd voor vervolgopdrachten.

Opdrachten, uitgevoerd door P5COM, hebben een aantal gezamenlijke kenmerken. De projecten, programma’s en interim-opdrachten zijn zeer doelgericht en strak gemanaged. Hierdoor behalen we altijd de resultaten die met de opdrachtgevers overeengekomen zijn binnen de daarvoor afgesproken termijnen. Deze pragmatische en persoonsgerichte werkwijze ziet u zowel bij onze projectmanagers en consultants als bij onze interim managers.

Er wordt meer tijd besteed aan het daadwerkelijk behalen van de resultaten dan aan het plannen van, of rapporteren over de opdracht. Projecten en programma’s worden in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de directie en het management van organisaties uitgevoerd. Dat maakt de schakels kort. Hierdoor kunnen we snel en flexibel inspelen op veranderende omstandigheden zonder enige concessies te doen aan het resultaat.