P5COMmunity

foto_7.jpg

P5COM wil als COMpany verbonden zijn aan een netwerk van professionals die elkaar aanvullen in het werk. Verder streeft P5COM ernaar actief betrokken te zijn bij initiatieven en projecten voor de samenleving. Vanuit deze gedachte ziet P5COM zichzelf als deel van de gemeenschap – COMmunity.