Privacy statement. Aansprakelijkheid. Copyright.

privacy.jpg

Privacy statement

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u over het Internet surft) vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Statistieken over de site worden bijgehouden om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren.

Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op deze website, gebruikt P5COM deze voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Persoonlijke gegevens van sollicitanten worden uitsluitend voor het sollicitatieproces gebruikt. Gegevens worden niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.

De website van P5COM bevat links naar anders websites. P5COM is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met privacy gevoelige informatie omgaan.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in specifieke gevallen.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van P5COM worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan en printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aan de informatie van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in specifieke gevallen.P5COM respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. Bij bezoek aan deze website zal P5COM, met inachtneming van hetgeen hierna vastgelegd is, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.